Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering juni

Skapad 2019-05-27 10:23 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: hajar/ Värdegrund/ Digitalisering

Tidsperiod:

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp:Äventyret

Barnens ålder:3-6

År och datum:: 2019 27/5

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Värdegrund och digitalisering

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Samarbete, lär plattan som hjälpmedel och källkritik. Kritiskt tänkande genom att visa hur enkelt det kan vara att manipulera fotografier och rörliga bilder blir det tydligt hur viktigt det är att ha ett kritiskt förhållningssätt till media.. Fakt om hajar och deras miljö i haven (hållbar utveckling).Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi startar upp arbetet med att kolla på trickfilm på Barnkanalen. Där visar de hur det går till att göra en film när någon ser ut att göra saker som inte är möjligt.

Vi provar att göra en film om vårt projekt hajarna, om vad vi lärt oss?
- observationer, samtal,Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Film? Dokumentations vägg, unikum,


Planeringen upprättad av:

 Sara, Linda och Ullis

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: