Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud! (Sinnena)

Skapad 2019-05-27 12:17 i Klockarebyns förskola Båstad
Förskola
Nu utforskar vi hörseln.

Innehåll

Mål: 

Att utforska hörseln och olika ljud, ljud igenkännande (ljud i och utanför utbildningen) samt koppla samman ljudet och hur det som ljudet kommer från ser ut.

Vad?:

Vi ska skapa egna ljudfiler från barnens önskemål (vars ett ljud som dem tycker om) som vi ska arbeta med.

Hur?:

Barnen ska få önska ljud som vi sedan spelar in tillsammans med dem detta ska vi sedan göra till något typ av spel eller liknande. 

Vem/vilka(aktör)?:

 Barn och pedagoger tillsammans.

Var(ute-inne-rum-plast)?:

 Både ute och inne, olika miljöer.

När(tid)?:

 V.22 och 23

Varför?

 För detta är det sista sinnet vi inte har utforskat något om än och banen har varit intresserade av hur olika saker låter.

Dokumentation:

 Dokumentationen kommer ske genom bilder och skrift samt genom olika ljudfiler.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: