👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BygByg02 Ao 8. Energibyggare.

Skapad 2019-05-27 12:33 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Bygg och anläggning

Innehåll

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

     
     
     
     
     
     
     
     

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Övergripande om lagar och andra bestämmelser samt utförandekrav.
  Byg  -
 • Bygg- och anläggningsbranschens roll i samhället och för hållbar utveckling.
  Byg  -
 • Resursanvändning, kopplat till hållbar utveckling och företagets lönsamhet. Till exempel hantering av material, förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall.
  Byg  -

Matriser

Byg
BygByg02 Ao 7. Energibyggare.

>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
Välja metod. Miljö och hållbart byggande.
Klimat
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag beskriver begreppen klimatförändring, växthuseffekt, fossila bränslen och förnybar energi. Jag beskriver den Globala uppvärmningen 1950 och Energikrisen 1970.
Jag beskriver några effekter av klimatförändring, växthuseffekt, fossila bränslen och förnybar energi. Jag beskriver några effekter den Globala uppvärmningen 1950 och Energikrisen 1970.
Jag beskriver effekterna av klimatförändring, växthuseffekt, fossila bränslen och förnybar energi. Jag beskriver effekterna av den Globala uppvärmningen 1950 och Energikrisen 1970.
Hållbart byggande.
Vi på bygget.
 • Byg  E
 • Byg  C
 • Byg  A
Jag nämner 6 viktiga faktorer som påverkar klimatet.
Jag beskriver hur några viktiga faktorer påverkar klimatet.
Jag beskriver hur 6 viktiga faktorer påverkar klimatet och dess konsekvenser.
Hållbart byggande.
Historia.
Jag nämner 4 faktorer som har förändrats över tid med husbyggnation.
Jag nämner 4 faktorer som har förändrats med husbyggnation och beskriver några faktorer med perspektiven komfort, ekonomi och miljö.
Jag beskriver 4 faktorer som har förändrats med husbyggnation, med perspektiven komfort, ekonomi och miljö.
Hållbart byggande.
NNE-hus.
Jag nämner några faktorer som gör huset till ett system och NNE-hus.
Jag nämner 7 faktorer som gör huset till ett system och NNE-hus och beskriver hur några faktorer samverkar för högre energieffektivitet.
Jag beskriver faktorer som gör huset till ett system och NNE-hus och hur faktorerna samverkar för hög energieffektivitet.
Hållbart byggande.
Renovering.
Jag nämner en konsekvens av ett installationsbyte.
Jag beskriver konsekvens av ett installationsbyte.
Jag beskriver flera konsekvenser av ett installationsbyte.