Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk 3 Kraft, Rörelse, friktion och jämvikt

Skapad 2019-05-27 15:06 i Veta skola Mjölby
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen och på skolgården.

Innehåll

Målet med undervisningen 

Under arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion kommer du utveckla din:

Kommunikativa förmåga då du samtalar, diskuterar i klassrummet.
Analysförmåga då du beskriver resultat och slutsatsen som påverkar vid Kraft, Rörelse och Friktion.

Begreppslig förmåga då du efter undervisning känner till begreppen:

 • Kraft
 • Rörelse
 • Jämvikt
 • Balans
 • Tyngdpunkt
 • Friktion
 • tyngdkraft

Känna till Isac Newton.

Så här ska vi arbeta 

Eleven kommer att:

- Få lära sig de olika begreppen friktion, tyngdkraft, jämvikt och tyngdpunkt. Genom film, diskussion och litteratur. . 

 - Göra enkla undersökningar som dokumenteras och i samtal tillsammans med klasskamrater gör du jämförelser med dina egna och andras resultat.

- Få känna på hur friktion och tyngdkraft samt jämvikt känns i kroppen genom olika experiment på lekplatser.

 

Det här ska bedömas 

Efter arbetet med Kraft, Rörelse och Friktion kommer  eleven bedömas i att du känner till tyngdkraft, rörelse, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Efter 2 veckor  kommer eleverna att bedömas i skriftligt test från NO kartläggningsmaterial. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: