Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkskrinet Trollkoll läsförståelse

Skapad 2019-05-27 15:44 i Eskilsbyskolan Härryda
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
I läsförståelse Trollkoll läser vi olika texter och övar på att samtala om text och svara på frågor om text.

Innehåll

ARBETSSÄTT

Vi kommer att:

 • arbeta i Språkskrinet Trollkoll, individuellt och tillsammans 
 • läsa enskilt och tillsammans
 • prata om ord meningar och bilder
 • svara på frågor om text

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa
 • parat om text
 • svara på frågor om text både på raderna men också sådant du förstår av sammanhanget.

KUNSKAPSKRAV FÖR GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 3

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Läsa
Du läser enkla, bekanta och elevnära texter genom att ljuda eller läsa helord
Bildstöd
Med hjälp av bilder eller frågor kan du uppmörksamma fel och problem i läsningen och korrigera dig själv
Läsförståelse
Du kan prata om eller återberätta delar av en text
Samtal om text
I samtal om text kan du prata om innehåll och vad som är viktigt samt relatera till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: