Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Medeltiden åk 4-5 vt-19

Skapad 2019-05-27 15:49 i Fjällbacka Skola Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 4 – 5 Historia
Vem var Gustav Vasa? Vad var Digerdöden? Hur tror du det skulle vara att leva på medeltiden?

Innehåll

Mål– syfte och konkretiserade mål:

Du skall kunna:

 • redogöra och resonera kring några viktiga historiska händelser
 • jämföra likheter och skillnader mellan att leva då och idag
 • använda dig av källkritik
 • några viktiga historiska begrepp

 

Undervisning– genomförande och tidsplan:

Under v 19-24 kommer vi att arbeta med:

 • textsamtal, läsa historiska texter, resonera, göra sammanfattningar
 • se på filmer
 • diskutera, jämföra levnadsvillkor nu och då
 • viktiga ord och begrepp

 

Bedömning– vad som skall bedömas och hur det går till

Du kommer att bedömas utifrån hur du

 • kan söka, jämföra och tolka information t ex att läsa med kritiska ögon ,resonera kring historiska fakta samt visa hur den kan ha påverkats i efterhand
 • kan dra enkla slutsatser och utifrån dessa kunna berätta och jämföra människors liv förr och nu.
 • kan redogöra för de olika historiska begreppen och orden.
 • utför och tar eget ansvar för ditt arbete.

Bedömningen kommer att göras i matrisen nedan. Du kommer även att få göra en självbedömning efter avslutat arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden åk4-5

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Historiska händelser
redogöra för några historiska fakta/händelser t ex kristendomens införande, klosterlivet, hur Sverige blir ett kungarike
 • Hi  E 6
Historia
berätta om människors liv och villkor på medeltiden
 • Hi  E 6
Källor
söka och jämföra, tolka information från olika historiska källor
 • Hi  E 6
 • Sv  E 6
Historia
känna till begreppen / orden / namnen : bystämma, visthus, fähus, rovor, självhushållning, klockstapel, kloster, munk, nunna, de fyra stånden: adel, präster, borgare, bönder kyrka, latin, Olov Skötkonung, Birger Jarl, fridslagarna, galgbacken,
 • Hi  E 6
Ansvar
tar eget ansvar för ditt arbete
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: