Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Från frö till blomma

Skapad 2019-05-27 15:57 i Snöstorpsskolan 4-5 Halmstad
Grundskola 4 – 5 Biologi
Växter finns naturligt runt omkring oss, men hur kan vi prata om dem? Vet vi hur de förökar sig? Dags för nya kunskaper i biologi!

Innehåll

Våra mål

 

Du ska utveckla din förmåga att:

- Genomföra en enkel fältstudie och dokumentera denna med text och bild (procedurförmågan) 

- Skapa en text om din fältstudie som innehåller begrepp och sammanhang vi arbetat med (begreppsförmågan) 

- Berätta något om Carl von Linné (begreppsförmågan )

 

Så här arbetar vi

 

Vi kommer att:

- Ha genomgångar

- Titta på filmer

- Gå ut i närområdet och dokumentera blommor

- Skriva ett brev till Carl von Linné och berätta om fältstudien 

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

- Genomföra en enkel fältstudie och dokumentera denna med text och bild 

- Skapa en text om din fältstudie som innehåller några begrepp och sammanhang vi arbetat med 

- Berätta något om Carl von Linné 

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Genomföra en enkel fältstudie och dokumentera denna med text och bild 

- Skapa en text om din fältstudie som innehåller flera begrepp som förklaras och sammanhang vi arbetat med 

- Berätta något om Carl von Linné

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: