Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsfrågor

Skapad 2019-05-27 17:15 i Ljungbyskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
I arbetet med livsfrågor kommer eleverna att få möjlighet att samtala om olika frågor som har betydelse för dem. Exempel på dessa frågor är: hur är en bra kompis, vad är rättvis/orättvist och vad är tillåtet/inte tillåtet? Eleverna kommer att få möjlighet att lära sig om olika sätt att tänka och kommunicera med andra människor. Vi kommer att lära oss om människors lika värde genom samtal, värderingsövningar och film.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få samtala kring livsfrågor som ligger nära dem själva. Genom att studera ämnesspecifika begrepp och resonera kring olika situationer och sammanhang ska eleverna utveckla kunskaper om sig själva om sin omvärld. I arbetet arbetar vi utifrån flera olika perspektiv och väver in demokratiska värden i diskussionerna.

Bedömning - vad och hur

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner samt lösa olika uppgifter kopplade till området.
Efter arbetet bedöms du utifrån hur väl du kan:
- samtala kring givna livsfrågor som kamratskap, rätt och orätt, jämlikhet, gott och ont.

Undervisning och arbetsformer

- Vi kommer att diskutera värdegrund och vad kamratskap innebär.
- Vi kommer kolla på olika videoklipp kopplade till de begrepp som vi arbetar med.
- Klassen kommer att arbeta med värderingsfrågor och göra uppgifter i helklass där man tar ställning till olika påståenden.
- Vi kommer diskutera i par, mindre grupper och i helklass.
- Eleverna kommer få göra olika uppgifter kopplade till vad de själva tycker och tänker.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: