Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i matematik år 9, läsåret 2018/2019

Skapad 2019-05-28 09:23 i Djupedalskolan Härryda
Resultat och analys av nationella proven åk 6 Skolverket.
Grundskola 9 Matematik
Provet består av fyra delprov och testar de fem olika förmågorna.

Innehåll

Information om proven

Provet består av fyra delprov varav ett är muntligt och de övriga tre är skriftliga. 

Det muntliga provet, delprov A, genomfördes under hösten 2018 i mindre grupp.

Delprov B och C genomfördes 15 maj 2019. 

Delprov D genomfördes 17 maj 2019.

 

De förmågor som bedöms är följande:

  • problemlösning
  • begrepp
  • metod
  • matematiska resonemang
  • kommunikation

Nedan visas ett poängresultat där poängen från de fyra olika delproven har räknats samman till ett provbetyg. Läs i kommentaren nedanför vilket provbetyg du fick på provet och jämför sedan med tabellen.

 

Obs! Provbetyget är en del av underlaget för betygssättning i matematik tillsammans med övriga kunskaper som eleven har visat i ämnet.

 

Matriser

Ma
Poänggränser för provbetyg

F
Ej nått kravnivån på 21 poäng
E
Minst 21 poäng
D
Minst 37 poäng varav minst 10 poäng på lägst C-nivå
C
Minst 51 poäng varav minst 19 poäng på lägst C-nivå
B
Minst 64 poäng varav minst 5 poäng på A-nivå
A
Minst 75 poäng varav minst 10 poäng på A-nivå
Nationella prov
Resultat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: