Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, vt-19, åk 4-5

Skapad 2019-05-28 10:05 i Freinetskolan Mimer Freinet
Vi kommer att jobba med robot och vatten/vattenrening under denna termin.
Grundskola 4 – 5 Teknik
Mekaniska principer och teknik i vardagen. Teknikens utveckling och programmering.

Innehåll

Centralt innehåll

 

Arbetssätt, arbetsformer

 • Film om hur vi kommunicerade förr och teknikutveckling.
 • Faktatexter om teknikens utveckling.
 • Genomgång av mekaniska principer genom mindre demonstrationsexempel. Vi tittar på verktyg i verktygslådan.
 • Konstruktionsarbete. Vi bygger torn med olika mål och hus i skala.
 • Enskild skrivuppgift om "ett vardagligt mekaniskt föremåls funktion och utveckling"
 • Samtal om teknik , miljö och samhälle.
 • Skrivuppgift om teknik i vardagen.

De här förmågorna kommer att bedömas

 

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Uppgifter

 • De 5 enkla maskinerna - Lämna in

 • De 5 enkla maskinerna - Lämna in

 • Cykelns mekanismer - Lämna in

 • Cykelns mekanismer - Lämna in

 • Verktyg, gamla och nya - Lämna in

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: