Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza på upptäcktsfärd bland matematiska former

Skapad 2019-05-28 10:28 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Räkne - Reza tar med barnen på en upptäcksfärd bland matematiska former i Pildammsparken. 1-2 åringar.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? Matematiska former. Förskolan ska sträva efter att att varje barn utvecklar sin förståelse för form....

 • Varför? Väcka barnens nyfikenhet på matematiska begrepp och främst på matematiska former.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Räkne-Reza bjuder in barnen på en upptäcktsresa till Pildammsparken. På vägen dit uppmärksammas alla de olika matematiska formerna som finns runt omkring oss i vårt närområde. Allt matematiska formerna ska fotograferas.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Ta tid att samtala med barnen kring varje upptäckt de gör. Fotografer och skriva ut bilderna så barnen kan reflektera sins emellan och med oss när vi är tillbaks på förskolan. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barnen på avdelningen.

 

 • Av vem? Alla pedagoger på avdelningen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Väcka barnens nyfikenhet på matematiska former och ge dem ord för de nya formerna.  

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: