Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 7 Hi Människans tidiga civilisationer Ksa

Skapad 2019-05-28 10:37 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Historia
Under detta arbetsområde kommer vi arbeta med flodkulturer och antiken

Innehåll

Mål för elev

-Du ska kunna kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

-Du ska reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

-Du ska använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 

Genomförande

Vi kommer att arbeta med olika uppgifter som handlar om källkritik och om människans tidigaste civilisationer. Ni får uppgifter enskilt eller i par där ni tränar på att bearbeta lärobokens texter med hjälp av olika strategier för läsförståelse. Under arbetsområdet kommer ni få ta del av genomgångar samt faktatexter. Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

- reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

 

Innehåll

- Forna civilisationer, flodkulturer och antiken

- Hur historia används och historiska begrepp

Matriser

Hi
Jä vt 19 åk 7 Hi Människans tidiga civilisationer Jos

------->
------->
------->
Samband
Du förklarar enkelt med hjälp av historiska exempel. Du har ett resonemang om orsaker och konsekvenser. enkla resonemang
Du har ett utvecklat resonemang om några orsaker och konsekvenser och visar detta med några historiska exempel. utvecklade resonemang
Du har ett välutvecklat resonemang om flera orsaker och konsekvenser och visar detta med flera historiska exempel. välutvecklat resonemang
Använda begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. ett huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: