Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges minoritetsspråk instuderingsfrågor

Skapad 2019-05-28 12:43 i Viktoriaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I Sverige är det inte bara svenska som räknas som ett officiellt språk. Sedan snart 20 år är det ytterliga fem språk som fått statusen att räknas som officiella språk, då de under hundratals år funnits i Sverige och påverkat det svenska språket. Finska, Samiska, Romani chib, Jiddisch och Meänkieli.

Innehåll

Uppgift

Att läsa kapitelet om Sveriges minoritetsspråk i Digilär och svara på instuderingsfrågorna. Jag bedömer hur utförligt du svarat på frågorna. Detta är är en övning i hur du tar till dig en text genom att välja rät lässtrategi för texten. detta är en faktatext du skall hitt information om utvalda frågor. Hur du hittar och svaret och klarar av att sammanställa den informationen är ett av kunskapskraven.

Ett annat av kunskapskraven handlar om svenskan och de omkringliggande språken, däribland minoritetsspråken. Dina kunskaper om dessa tas med i detta kunskapskrav.

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse och Sveriges minoritetsspråk

E
C
A
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Språkkunskap och språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: