Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När Sverige industrialiserades - Hur levde man då?

Skapad 2019-05-28 13:25 i Grundskola TEST Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 8 Samhällskunskap Geografi Historia Svenska Religionskunskap
Detta är en testplanering

Innehåll

När Sverige industrialiserades

Arbetsområdet handlar om den förändring som Sverige genomgick under senare delen av 1800-talet och hur det påverkade människorna och samhället.

Arbetsområdet omfattar veckorna 2-6 och avslutas med ett skriftligt prov på fredag vecka 6.

Ur läroplan och kursplan

Syfte och centralt innehåll:

Konkretiserade mål

Målet är att du:

ska få kunskap om situationen i Sverige i slutet av 1800-talet när det gäller

 • samhällets uppbyggnad
 • handeln
 • befolkningssituationen
 • jordbruket
 • industrialiseringen
 • politiska ideologier
 • emigrationen

ska få träna dig att se vad som är orsak till vissa förändringar och vilka konsekvenser det kan få.

ska få förståelse för att människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i.

ska få använda historiskt källmaterial, tolka det samt dra slutsatser.

Arbetssätt och stoff

Vi kommer att arbeta med följande material:

 • Horisont 8 sid. 388 - 411.
 • Häftet " Leva i Sverige - När Sverige industrialiserades.
 • Häftet " Leva i Sverige - Arbetsblad.
 • Häftet " Att vara barn 1850 - 1910.
 • Filmer.
 • Arbetsblad till filmerna.

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Redovisning

Skriftligt prov på fredag vecka 6. Samtidigt lämnar du in:

 • dina anteckningar från filmvisningarna.
 • häftet med arbetsblad. ( Välj G- eller Ö-kurs)

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma:

dina kunskaper om arbetsområdet. din förmåga att läsa källmaterialet och dra slutsatser. din medverkan i gruppdiskussioner. din förmåga att ta in information från genomgångar och filmer.

Uppgifter

 • Intervju

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi Re Sv Sh Ge
Leva i Sverige - När Sverige industrialiserades

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskap
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under tidsperioden.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden.
Resonemang
Du kan ännu inte föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Slutsats
Du kan ännu inte använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Diskussion
Du kan ännu inte samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: