Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ped planering Skogsgläntans förskola Knatteorkestern

Skapad 2019-05-28 13:46 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Att arbeta med Knatteorkestern är något större än att skapa musik. Den syftar även till att skapa goda och respektfulla relationer samt att ge barnen större självkänsla. Tillsammans är vi starka!

Innehåll

 

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund Vi bygger vär(l)den. Knatteorkestern  

Tidsperiod:2019/2020

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp:

Barnens ålder: 1-6

År och datum: 2019 05 28

Planeringen Upprättad av: Marie Landin

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Knatteorkesterns material

Lek med Ljud

Takt och puls

Motorik

Ackordspel

Entonsspel

 

Vilka målområden i läroplanen berörs?


- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin självkänsla, känna att de kan och vågar. Vill ge barnen möjlighet att utveckla sin motorik och koordinationsförmåga. Utveckla koncentration och uppmärksamhet. Vi vill utveckla känslan av att vi är ett på förskolan. att man kan mötas och samarbeta över avdelningarna. Musik som anledning att kommunicera och knyta kontakter
Förstå symboler och se mönster


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi kommer att erbjuda stunder med orkesterspel inne och ute och vid olika tidpunkter. Allt för att locka så många som möjligt.
- Grunden i knatteorkestern är takt och puls så det kommer vi systematiskt arbeta med i olika former. Pulsen i vår kropp till att leta puls i vår miljö.

Fördjup oss i vad ljud är, leta ljud och göra ljud

Följa en instruktion

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Unikum

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: