Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen, samerna och syskonreligionerna

Skapad 2019-05-28 15:14 i Solviksskolan Ludvika
Ett arbetsområde som berör syskonreligionerna.
Grundskola 5 Religionskunskap
Under några veckor kommer du att få lära dig lite mer om religionerna kristendom, judendom och islam. Du kommer att få lära dig lite om likheterna men också om skillnaderna mellan religionerna. Vi kommer att få besök av Bibeläventyret som lär dig om gamla testamentet.

Innehåll

Vad ska du arbeta med?

Under några veckor kommer vi att arbeta med syskonreligionerna kristendom, judendom och islam. 

Vi kommer att:
* Läsa om de olika religionerna i puls boken
* läsa om de olika religionerna på gleerups. 
* se på film,
* titta på och diskutera likheterna och skillnaderna mellan syskonreligionerna
* ta del av bibeläventyret
*Jobba med repetitionsfrågor i Gleerups .

 

Hur ska du arbeta?

Du kommer att få:

* lyssna på lärargenomgångar
* diskutera med dina klasskamrater
* läsa tyst, läsa högt och göra övningar på elevspel om de olika religionerna
* Se på film samt rescensera filmen

Vad ska du kunna?

När vi arbetat klart med detta arbetsområde vill jag att du ska:

* känna till att vi har tre religioner som kallas syskonreligioner 
* kunna ge exempel på likheter och skillnader mellan syskonreligionerna


Jag som lärare kommer att bedöma din förmåga att diskutera om de olika syskonreligionerna 


Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: