Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en tidningsartikel åk5

Skapad 2019-05-28 15:55 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med återberättande texter, tidningsartikel. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med återberättande texter. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en tidningsartikel, hur du kan skapa en rubrik som lockar till läsning, hur en tidningsartikel är uppbyggd (layout) och vilka språkliga drag den har . Du kommer att avsluta arbetsområdet genom att skriva en egen tidningsartikel swom är kopplad till läsprojektet "Nyckelbarnen" som vi håller på med. Vi utgår från läromedlet ZickZack.

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå syftet med en återberättande text.
 • kunna skriva en återberättande text.  
 • kunna skriva en återberättande text där strukturen är tydligt och anpassat till målgruppen.
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för en återberättande text.

 

Centralt innehåll

Undervisningens centrala innehåll handlar om att läsa och skriva samt om att använda passande språkbruk för en återberättande text.

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår från läromedlet ZickZack där arbetet är indelat i fyra olika steg (se nedan). 

 • förstå hur en tidningsartikel är uppbyggd med rubrik, ingress och brödtext. (steg 1)
 • lära sig och använda de språkliga drag som förekommer i en tidningsartikel.
 • kunna skriva verb i preteritum, veta skillnad mellan direkt och indirekt tal, träna på att skilja på fakta och åsikt.(steg 2)
 • träna på att och använda ovanstående uppbyggnad och språkliga drag. (steg 3)
 • självständigt skriva en tidningsartikel. (steg 4)

Uppgifter

 • Skriva en tidningsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Tidningsartikel årskurs 5

Börjar
Utvecklar
Utvidgar
Struktur
Anpassa till syftet, innehållet och målgruppen.
Följer strukturen för en tidningsartikel, har med rubrik, ingress och brödtext.
Följer strukturen för en tidningsartikel, har med rubrik, ingress och brödtext samt skribentens namn.
Följer strukturen för en tidningsartikel, har med rubrik, ingress och brödtext, skribentens namn, bild och fotografens namn.
Rubrik
Artikeln har en rubrik som har viss koppling till texten.
Artikeln har en rubrik som har koppling till texten och använder något språkligt knep som du lärt dig i sammanhanget.
Artikeln har en rubrik som har koppling till texten och använder något språkligt knep som du lärt dig i sammanhanget. Rubriken skapar nyfikenhet och lockar till läsning.
Ingress
vem? vad? var? vad?
Artikeln har en ingress som delvis sammanfattar artikelns innehåll.
Artikeln har en ingress som sammanfattar artikeln innehåll med hjälp av frågorna minst tre av frågorna.
Artikeln har en ingress som sammanfattar artikeln innehåll med hjälp av de fyra frågorna.
Brödtext
Innehåll
Artikeln har en brödtext. Innehållet är begripligt och en händelse presenteras.
Artikelns har en brödtext. Innehållet är tydligt och en händelse presenteras med några detaljer.
Artikeln har en brödtext. Innehållet är tydligt och en händelse presenteras med många detaljer.
Tempus
preteritum
Använder preteritum relativt konsekvent.
Använder preteritum konsekvent.
Väljer och använder tempus anpassat till innehållet.
Språkliga knep
Språkliga knep.
Använder något språkligt knep för att skapa en tidningsartikel.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder några sådana.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder för ämnet och målgruppen väl valda sådana.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: