Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

iMovie om ett land (samarbete med SO)

Skapad 2019-05-29 08:00 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
I samarbete med SO och Daniel kommer vi de närmaste veckorna arbeta med att söka fakta om ett land och sedan skapa en iMovie där vi presenterar landet. I svenskan bedöms din muntliga redogörelse, färdigheten att söka upp och sammanställa information samt färdighet att sätta ihop bild, text och andra medier.

Innehåll

Preliminär tidsplan:

v 21 Onsdag: Genomgång av iMovie. Eget arbete enligt plan från SO.

Torsdag: Eget arbete enligt plan från SO.

 

 

v 22: Måndag: Möjlighet till betygssamtal i svenskan. Eget arbete enligt planen från SO.

Onsdag: Eget arbete enligt plan från SO.

Fredag: 09:00 DEADLINE: Inlämning till både Daniel och Kristian (Classroom SO)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
iMovie om ett land (samarbete med SO)

Kombinera text och andra typer av medier

E
C
A
Samspela ljud och bild
Din muntliga presentation och dina bilder/filmklipp samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. (Dina bilder/filmklipp är logiska i sammanhanget och stör oftast inte presentationen)
Din muntliga presentation och dina bilder/filmklipp samspelar på ett ändamålsenligt sätt. (Dina bilder/filmklipp är logiska i sammanhanget, ger omväxling och stör inte presentationen)
Din muntliga presentation och dina bilder/filmklipp samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. (Dina bilder/filmklipp är logiska i sammanhanget, ger omväxling och tillför nya vinklar till presentationen)
Förstärka och förtydliga
Dina bilder/filmklipp förstärker och förtydligar din presentation på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ibland gör dina hjälpmedel det lättare att förstå presentationens innehåll)
Dina bilder/filmklipp förstärker och förtydligar din presentation på ett ändamålsenligt sätt. (Dina bilder/filmklipp gör det överlag lättare att förstå presentationens innehåll)
Dina bilder/filmklipp förstärker och förtydligar din presentation på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. (Dina bilder/filmklipp gör det lättare att förstå presentationens innehåll och ger nya infallsvinklar)

Muntlig redogörelse

E
C
A
Struktur
Din presentation har en enkel och i huvudsak fungerande struktur. (Presentationen har någon form av inledning, huvuddel och avslutning)
Din presentation har en utvecklad och ändamålsenlig struktur. (Presentationen har en inledning, en huvuddel och ett avslut som relativt väl tydliggör innehållet)
Din presentation har en välutvecklad och effektiv struktur. (Presentationen har en inledning, en huvuddel och ett avslut som väl tydliggör innehållet och innehåller få onödiga/irrelevanta delar)
Anpassning till syfte
Ditt tal är i huvudsak anpassat till syftet. (Presentationen behandlar i huvudsak ett land och är i huvudsak informatit men innehåller en del onödig information)
Ditt tal är relativt väl anpassat till syftet. (Presentationen behandlar ett land och är övervägande informativ men innehåller till viss del del onödig information. Presentationen är i tid rimlig i relation till mängden information)
Ditt tal är väl anpassat till syftet. (Presentationen behandlar ett land och är informativ. Presentationen är effektiv i relation till mängden information)
Anpassning till mottagare
Ditt tal är i huvudsak anpassat till din mottagare. (Presentationen har till viss del ett ämnesrelaterat språk men innehåller en del vardagsspråk i ordval/grammatik)
Ditt tal är relativt väl anpassat till dina mottagare. (Presentationen har övervägande ett ämnesrelaterat språk men kan innehålla små mängder vardagsspråk vad gäller ordval/grammatik)
Ditt tal är väl anpassat till dina mottagare. (Presentationen har övervägande ett ämnesrelaterat språk och innehåller precisa formuleringar men kan innehålla mycket små mängder vardagsspråk vad gäller ordval/grammatik)

Söka upp, välja ut och sammanställa information

E
C
A
Val av källor
I ditt sammanställning använder du en eller ett fåtal relevanta källor.
I ditt sammanställning använder du ett relativt gott urval av ett fåtal till flera relevanta källor (t.ex källor som är oberoende av varandra eller olika primär/sekundärkällor).
I ditt sammanställning använder du ett gott urval av flera relevanta källor (t.ex källor som är oberoende av varandra eller olika primär/sekundärkällor).
Sammanställa information
Din sammanställning innehåller enkla beskrivningar och ett enkelt ämnesrelaterat språk (du blandar vardagsspråk med vissa fackord).
Din sammanställning innehåller utvecklade beskrivningar och ett utvecklat ämnesrelaterat språk (du pratar relativt formellt, med en övervägande del fackord och lite onödigt vardagsspråk).
Din sammanställning innehåller välutvecklade beskrivningar och ett välutvecklat ämnesrelaterat språk (du pratar formellt, med en övervägande del fackord och mycket lite onödigt vardagsspråk).
Källkritik
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om dina källors trovärdighet och relevans. (Du tar upp någon del av varför dina källor är trovärdiga)
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dina källors trovärdighet och relevans. (Du tar upp några delar av varför dina källor är trovärdiga)
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dina källors trovärdighet och relevans. (Du tar upp flera delar av varför samtliga av dina källor är trovärdiga)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: