Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa - Faktatext

Skapad 2019-05-29 08:26 i Ornäs skola Borlänge
Vad är en debattartikel för typ av text? Hur är en debattartikel skriven? Vad är det för skillnad på sakprosa och prosa? Vilka är det som skriver debattartiklar, vad skriver de om och varför? Vad är källkritik och varför måste den som skriver en debattartikel vara källkritisk? Var någonstans brukar man hitta debattartiklar? Hur källhänvisar man i löpande text?
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad är en faktatext för typ av text? Hur är en faktatext skriven? Vad är det för skillnad på sakprosa och prosa? Vad är källkritik? Var någonstans brukar man hitta faktatexter? Hur källhänvisar man till en faktatext?

Innehåll

Arbetsområde

Syftet med momentet är att du ska se och förstå skillnaden mellan olika typer/genrer av text. Du kommer i det här arbetsområdet få lära dig om vad en faktatext är för en typ av text, hur den är uppbyggd och hur språket för texttypen ser ut. Dessutom kommer du att få kunskap om hur man källhänvisar.

 

Mål

Känna till vad en faktatext är för något

Känna till hur en faktatext är uppbyggd

Känna till något om språket i en faktatext 

Kunna skriva en egen faktatext

Kunna källhänvisa i skriven text

 

Bedömning

 

E

C

A

Skriva texter

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Söka, välja ut och sammanställa

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor

Sammanställningar

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Ge omdömen om & bearbeta text

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt

Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

 

Undervisning

Du kommer att få lära dig om vad en faktatext är för typ av text och hur den är uppbyggd språkligt och strukturellt. Du kommer att läsa olika faktatexter för att få förebilder i ämnet, träna på de skriftliga tekniker som krävs för att kunna skriva en faktatext. Du kommer också att få lära dig hur man källhänvisar.

 

Inlämning

Övningar och uppgifter i Clio.

Matriser

Sv
Faktatext

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva: Skrivregler och variation i språket.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Skriva: Textens uppbyggnad och struktur
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: