Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget Källkritik

Skapad 2019-05-29 13:09 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
I arbetsområdet tar vi främst upp orsakerna till kriget - nationalism, kolonialism/imperialism, kapprustning, alliansbyggandet och skotten i Sarajevo. Vi diskuterar även historiska källor.
Grundskola 7 – 9 Historia
Orsaker till och konsekvenser av första världskriget? Källors trovärdighet och relevans.

Innehåll

 

Konkretisering

Eleverna kommer i arbetet om WW1 att jobba med:

 • visa sin förmåga att söka, bearbeta och sammanställa fakta om kriget.
 • visa sin förmåga att använda fakta, ord och begrepp för att sammanfatta viktiga händelser och företeelser under kriget.
 • visa sin förmåga att resonera, dra slutsatser och se samband mellan händelser och företeelser före kriget.

 

Arbetssätt

Genomgångar av läraren och filmer utifrån perspektiven kolonialism/imperialism och nationalism. Därefter jobbar eleverna med att sammanfatta imperilaismen, söka och förklara orsaker till kriget samt resonera om tre olika källor (trovärdighet).

Redovisning och bedömning

Grunden för bedömningen är uppdelad i tre delar:

 1. Historisk referensram
 2. Resonera kring orsaker och konsekvenser
 3. Resonera kring källors trovärdighet och relevans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
WW1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källors trovärdighet
10 olika källor - trovärdighet, relevans och användning
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: