Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Djuren på bondgården" åk 1, v 22-24

Skapad 2019-05-29 13:48 i Sankt Olofs skola Simrishamn
Vi arbetar med djuren på bondgården.Vi ska lära oss om vilka djur som finns på en bondgård och lära oss namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt lära oss djurens olika namn i en familj (ko, tjur, kalv).
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska Bild
Vi behöver alla känna till bondgårdens del i samhället.

Innehåll

Syfte:

 • att du blir bekant med djur på bondgården och kan berätta om det
 • att du kan använda de rätta begreppen i familjens namn (får, lamm, tacka, tupp, höna, kyckling osv)
 • att du utövar elevinflytande och påverkar val av t ex djur och till viss del arbetssätt
 • att du skriver enkel fakta text
 • att du arbetar med din text

Centralt innehåll:

Så här kommer jag arbeta:

 • genom att välja vilket djur jag vill arbeta med
 • genom att påverka (lämna förslag) på vilket sätt jag vill lära mig (lyssna, läsa, se film, rita, spela spel osv)
 • genom att lyssna på lärare och kompisar som berättar
 • genom att se på film
 • genom att spela spel om djuren (tillsammans med klasskamrat)
 • genom att göra bilder (individuellt)
 • genom att göra en gemensam text om något av djuren (i mindre grupp)
 • genom att arbeta med min text (individuellt t ex leta bokstäver, eller ordbilder/högfrekventa ord)

Bedömning

Bedömning sker i matriser under fliken kunskaper.

Lgr11

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: