Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent, kombinatorik och de fyra räknesätten

Skapad 2019-05-29 14:53 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Syftet med arbetsområdet är att få en större förståelse för när procent används i vårt dagliga liv, t.ex. på affärer, i tidningar och på nyheterna. För att förstå vår omvärld behöver vi bl.a. kunna läsa av och tolka cirkeldiagram samt få en djupare förståelse för hur procent hänger samman med decimaltal och bråktal.

Innehåll

 

Arbetssätt:

Du kommer också att få arbeta enligt EPA med problemlösning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och arbete i helklass för att öva på vår kommunikationsförmåga

Du kommer att få arbeta med matteboken och olika arbetsblad för att öva upp metodförmågan.

 

Bedömning:

Exit-tickets utförs löpande för att se hur klassen som grupp och hur enskilda elever ligger till kunskapsmässigt och har för fortsatta undervisningsbehov

En större skriftlig avstämning (prov)

Hur du använder din resonemangsförmåga när du deltar i muntliga diskussioner i din grupp, med din lärare och i helklass.

Din problemlösningsförmåga i enskilda och gemensamma uppgifter

Matriser

Ma
Matematik åk 5 (procent, kombinatorik och de fyra räknesätten)

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utvecklingsområden
Problemlösningsförmåga
Du kan förstå och lösa enkla problem på ett sätt som oftast fungerar genom att välja en strategi/metod.
Du kan förstå och lösa mer avancerade problem på ett fungerande sätt genom att välja lämpliga strategi/metod.
Du behöver öva på att förstå och lösa enkla problem genom att välja en strategi/metod som fungerar.
Begreppsförmåga
Du kan använda och förstå de flesta mattebegrepp och kan förklara hur de hänger ihop.
Du kan använda och förstå mattebegrepp och kan på ett utvecklat sätt förklara hur de hänger ihop.
Du behöver öva på att använda och förstå de mattebegrepp vi arbetat med. Du behöver även öva på att förklara hur de olika begreppen hänger ihop. Begreppen du behöver kunna är: procent, tiondel, hundradel, kombinatorik, kombinera
Metod/Strategiförmåga
Du kan använda ett lämpligt sätt att lösa enkla uppgifter på.
Du kan använda ett lämpligt och effektivt sätt att lösa även mer avancerade uppgifter på.
Du behöver öva på att kunna använda ett lämpligt sätt att lösa uppgifter på.
Resonemangsförmåga
Du kan på ett enkelt sätt förklara dina tankegångar och förstå hur andra tänker.
Du kan förklara dina tankegångar på ett utvecklat sätt och förstå och återberätta vad andra tänker.
Du behöver öva på att på att förklara dina tankegångar och förstå hur andra tänker.
Kommunikationsförmågan
- visa uträkningar
Du kan redovisa dina uträkningar så att andra kan förstå vad du menar. Du kan ibland rita bilder/figurer för att visa hur du tänker.
Du kan redovisa dina uträkningar på ett tydligt sätt så att andra kan förstå vad du menar. Du kan ibland rita bilder/figurer för att visa hur du tänker.
Du behöver öva på att redovisa dina uträkningar så tydligt att andra kan förstå vad du menar. Du kan t.ex. öva på att rita bilder/figurer för att visa hur du tänker.
Kommunikationsförmågan
- enheter
Du skriver enheter efter dina uträkningar där det behövs.
Du behöver öva på att skriva enheter där det behövs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: