👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 8: Contrôle chapitre 6 et 7 - Voyages et Surprise!

Skapad 2019-05-31 08:01 i Öjersjö Brunn B F-4 Partille
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
"Après un mois de vacances, la valise est toujours plus fatiguée que l´homme." Philippe Bouvard " Ah, l´amour, l´amour, l´amou; quand ca vous prend faudrait partir en courant." Pierre Perret

Innehåll

Chapitre 6 - Voyages

I arbetet med kapitlet kommer du att lära dig:

 • Presens och Passé composé av regelbundna IR-verb 
 • Presens och Passé composé av de oregelbundna voir et envoyer 
 • Repetera adjektiv
 • Repetera plural med -x
 • Repetera RE-verb i presens och passé composé
 • Textens ordförråd och fraser "Voyages"

Chapitre 7 - Surprise!

I arbetet med kapitlet kommer du att lära dig:

 • Passé composé av de oregelbundna verbet prendre
 • Adjektivets komparation - regelbunden och likhetskomparation
 • Uttryck som combien de ...
 • Repetera partitiv artikel
 • Repetera mängd
 • Repetera regelbundna IR-verb i presens och passé composé 
 • Textens ordförråd och fraser "Surprise!"

 

BEDÖMNING

Delmomenten bedöms fortlöpande under arbetet med kapitel 6 och 7. Ett skriftligt test kommer på de olika delmomenten med bedömning i form av en lärandematris. Hör- respektive läsförståelse bedöms med separat planering och lärandematris. Likaså muntlig och skriftlig framställning. 

Matriser

M2
Arc-en-ciel 8 Contrôle chapitre 6 et 7 Lärandematris

RÉPÉTEZ!
Repetera för ökad förståelse och kunskap om delmomentet.
BIEN!
God förståelse och kunskap om delmomentet.
TRÈS BIEN!
Mycket god förståelse och kunskap om delmomentet.
EXCELLENT!
Utmärkt förståelse och kunskap om delmomentet.
SENTIR
Infinitiv Presens Passé composé
DORMIR
Infinitiv Presens Passé composé
OUVRIR
Infinitiv Presens Passé composé
PRENDRE
Infinitiv Presens Passé composé
PARTITIV ARTIKEL och MÄNGD
Partitiv artikel vid obestämd mängd: de la ... (fem) du ... (mask de + le) de´l ... (vokal) des ... (plur de + les) Vid bestämd mängd och negation endast de: de ... Vid uttryck endast de: beaucoup de ... combien de ... trop de ... peu de ...
REGELBUNDEN KOMPARATION och LIKHETSKOMPARATIONoch plaisanter, samt être, avoir, pouvoir, vouloir, savoir och faire.
Adjektivs regelbundna komparation i positiv, komparativ och superlativ. Adjektivet följer huvudordet (substantivet) med ändelserna -e -s -es: grand-e-s-es plus grand-e-s-es que ... moins grand-e-s-es que ... le/lales plus grand-e-s-es que ... Likhetskomparation: aussi grand-e-s-es que
REGELBUNDEN OCH OREGELBUNDEN KOMPARATION
Regelbunden komparation: court courte courts courtes Oregelbunden komparation: jaloux jalouse jaloux jalouse actif active actifs actives long longue longs longues Oregelbunden komparation av tre adjektiv med två former i mask, en vid vokal: nouveau nouvel nouvelle nouveaux nouvelles beau bel belle beaux belles vieux vieil vieille vieux vieilles