Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk

Skapad 2019-05-31 14:10 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Skriva krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska
Språkbruk handlar om hur du brukar (använder) språket. Situationer, människor, platser och kunskaper påverkar vad vi säger och hur vi säger det. Språket har också stor inverkan på vår identitet - alltså vilka vi är, eller åtminstone vilka vi vill att andra ska tro att vi är.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." (ur Lgr 11 - läroplan för grundskolan)

Du kommer att få lära dig mer om dialekter och olika sociolekter. Hur människor har olika sätt att prata på beroende på i vilka situationer vi befinner oss i och vilka vi är med till exempel. 

Du kommer examineras genom ett prov samt genom att skriva en krönika, se nedan.

Uppgift: Skriva krönika

Din krönika kan handla om en särskild dialekt, och vad du tycker om den. Eller om dialekter i allmänhet. Bör vi kämpa för att behålla dialekterna? Eller är det bra att vi talar mer lika varandra? Kanske vill du skriva om hur dialekter används i reklam, TV-program eller liknande.

Krönikan skulle också kunna handla om olika typer av sociolekter. Rent konkret kan den handla om slang (t.ex. ungdomsslang nu och då, “ortenslang”, är det obildat att använda slang?) eller om tjejer verkligen talar annorlunda än killar. Kanske vill du skriva en text om hur man kan använda språket som ett maktspråk, eller hur sättet just du pratar på skiljer sig från alla andra. 
 
Tänk på att oavsett vilket ämne du än väljer så ska du uttrycka dina åsikter kring det du skriver och ha ett budskap med texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: