Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiderna, årskurs 1

Skapad 2019-06-01 07:12 i Grycksboskolan Falun
Vi kommer att prata om året och hur det är uppdelat i månader, veckor och dagar. Vi kommer även att observera vad som händer i naturen under de olika årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under september och oktober får du lära dig om våra fyra årstider och årets 12 månader. Du kommer också få lära dig om olika växter och hur de påverkas av årstiderna.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 • Vi kommer att diskutera mycket kring årstiderna och deras kännetecken utifrån bilder och utifrån vad vi redan vet.
 • Vi kommer skapa en gemensam årskalender
 • Vi kommer odla och studera ärter och studera träd på skolgården.
 • Vi kommer att integrera olika ämnen i vårt tema, som musik, bild, svenska

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Tema årstider vårterminen 2018 åk 1

Här är du på väg att nå målen för arbetsområdet.
Här har du nått målen för arbetsområdet.
Du har nått målen för arbetsområdet och visat att du kan mer.
Du ska kunna årets 12 månaderna med namn.
 • Ma   3
Jag kan med hjälp berätta att året har 12 månader och en del med namn.
Jag kan årets 12 månaderna med namn.
Jag kan månadernas ordningsnummer.
Du ska veta att året har fyra årstider och vad de heter.
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag vet att året har fyra årstider.
Jag kan namnge de fyra årstiderna.
Jag vet att året har fyra årstider och jag kan koppla dessa till månaderna.
Du ska kunna ett par kännetecken för varje årstid.
 • NO   3
Jag kan berätta om kännetecken för några årstider.
Jag kan berätta om ett par kännetecken för alla årstider.
Jag kan berätta om kännetecken för alla årstider och även förklara orsaken bakom ett par av dem. Ex. förklara varför träden tappar sina löv på hösten.
Du ska kunna berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider.
 • NO   3
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid några årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider.
Jag kan berätta hur ett träd ser ut vid olika årstider och varför.
Du ska kunna berätta om och namnge trädets olika delar.
ex.rötter, stam, grenar, krona, löv.
 • NO   3
 • NO   3
Jag kan med hjälp berätta om och namnge några av trädets olika delar
Jag kan berätta om och namnge trädets olika delar och placering på trädet.
Jag kan berätta om och namnge trädets olika delar och placering på trädet. Samt varför de är viktiga för trädet.
Du ska kunna berätta om vilka delar som finns hos en ärtväxt.
ex. rötter, blad och ärtbalja
 • NO  1-3
Jag kan med hjälp namnge några av blommans olika delar.
Jag kan namnge blommans olika delar.
Jag kan namnge blommans olika delar och var de sitter på blomman.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: