Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur fungerar skola och arbete med lagar och skydd? Åk 4A och 4B

Skapad 2019-06-01 09:31 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska
Vi har både skyldigheter och rättigheter, då det gäller skola och arbete. Hur fungerar det egentligen?

Innehåll

Vi ska arbeta med pusselarbete. Där får eleverna bli experter på en pusselbit som de ska redovisa för övriga i elever i sin tilldelade grupp. Samtidigt får de lära av sina gruppkamrater.

Vi tittar på ur.se -program om " Så funkar Sverige".

Vi tränar ord och begrepp samt att alla blir testade på dessa. Orden kommer från de texter som eleverna använder i pusselarbetet och dessa finns i vår sh-bok.

Eleverna ska gör fältstudier. Ex hur det fungerar i matsalen med ordningen, språkbruket ute vid fotbollsplanen, intervjua rektor om skolans ekonomi, trivsel bland elever och personal. Fältstudierna redovisas för resp klass

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: