Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fövt19 Frukostrobot

Skapad 2019-06-02 08:28 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Eleverna kommer bygga en robot med återvunnet material och programmering och vars uppgift blir att hjälpa till när det som bäst behövs - på morgonen när du är trött och måste till skolan.

Innehåll

Dokumentation och byggande av robot.

Dokumentationen börjar  i en planeringsfas där en beskrivning av vad eleven vill att roboten ska kunna göra ingår samt ritning eller skiss av roboten ska finnas med.

Sedan ska byggprocessen dokumenteras, problem som uppstår ska beskrivas och lösningen på problemen förklaras. Roboten ska programmeras och microbiten kopplas in.

Avslutningsvis ska dokumentationen beskriva demonteringen av roboten och knyta ihop arbetet. 

 

 

Bedömning - detta bedömer vi:

Vi bedömer din förmåga att genomföra ett teknikarbete utifrån ett givet problem. Det omfattar att planera, rita, dokumentera och genomföra ett utvecklingsarbete av en teknisk lösning. Ett tekniskt utvecklingsarbete innebär ofta att man måste pröva och ompröva olika lösningar, till exempel programmet som styr servon, vilket ställer krav på uthållighet och kreativitet. 

Uppgifter

 • Svenska uppfinnare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: