Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och statistik åk 7

Skapad 2019-06-02 12:27 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:
- använda begrepp
- använda metoder
- lösa problem

Innehåll

Arbetsområdet handlar om områdena procent och statistik. Vi utgår från kap 5 och 6 i Matte Direkt 7.

Exempel på centrala begrepp: bråkform, decimalform, procentform, del, andel, hela, rea, rabatt, lägesmått, spridningsmått, medelvärde, median, typvärde, variationsbredd, frekvenstabell, rad, kolumn, avprickning, frekvens, stapeldiagram, cirkeldiagram, stolpdiagram och linjediagram.

Genomförande

Du kommer att delta vid genomgångar och övningar samt räkna uppgifter i boken. Du kommer också att göra en undersökning tillsammans med en kompis och redovisa denna med tabell och diagram gjorda i Google Kalkylark.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper under lektioner, vid presentationen av er egen undersökning samt vid ett avslutande skriftligt prov.

Elevinflytande

Under arbetsområdet får du möjlighet att välja uppgifter som är utmanade för dig. I er egen undersökning får ni själva välja frågeställning samt diagramtyp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang på väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: