Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampens pedagogiska planering v 23-25

Skapad 2019-06-03 06:07 i Bosgårdens förskola/Toralla Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet.

Innehåll

LPFÖ 98/16

1-3 mål från fokusområdets pedagogiska planering:

 

VARFÖR? Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld.

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Undervisning

VAD? Vad undervisar vi om?

Vatten - Detta är något lustfyllt som barnen visar stort intresse för.

Barnen kommer att få möta vatten på olika sätt som t ex dricksvatten, vatten att tvätta händerna med, regnvatten, is...

Vi pratar om varifrån vattnet kommer och hur vi kan ta hand om vattnet, spara på vatten mm.

Vi utgår från barnens tankar och kunskaper om vatten och funderar/undersöker tillsammans vidare utifrån de frågor barnen ställer/visar intresse för.

 

 

Metod

HUR? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Genom leken upptäcker vi vattnets olika egenskaper och vad vi kan använda vatten till.

Barnen får använda sig av olika estetiska uttryckssätt för att skapa sig ny kunskap om vatten.

Vi experimenterar och undersöker vatten på olika sätt och utmanar barnen med hypotetiska frågor..

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: