Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En global värld

Skapad 2019-06-03 13:29 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Grundskola F Samhällskunskap
Mänskliga rättigheter

Uppgifter

  • Seminarium mänskliga rättigheter

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 9 Språkintroduktion

E
E/C
C
C/A
A
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Ståndpunkter i samhällsfrågor
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter och minoriteter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: