Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fossila bränslen.

Skapad 2019-06-03 13:37 i Almåsskolan Mölndals Stad
Arbetsbeskrivning för arbete i organisk kemi.
Grundskola 9 Kemi
Vi skall arbeta med fossila bränslen, ta reda på hur de har bildats, hur man kan utnyttja råoljans delar genom fraktionerad destillation, knackning och reformering. Vad oljans olika delar används till. Vi kommer också att diskutera användningen av fossila bränslen och vad det gör mot vår miljö.

Innehåll

Innehåll

 • Fossila bränslen: Fossilt bränsle och biobränsle. Fraktionerad destillation. Förbränning av fossila bränslen. Några viktiga ämnen och deras betydelse för människans levnadsvillkor. 

Mål

Du ska kunna:

 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 • skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • vilka produkter man kan framställa ur olja och hur en fraktionerad destillation går till.
 • förklara varför förbränning av fossila bränslen  bör minska

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Fossila bränslen.

F
E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har nått delar av kunskapskravet för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Eleven har goda kunskaper
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: