Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft Friktion Tyngdpunkt Jämvikt Balans

Skapad 2019-06-03 14:38 i Oxledsskolan Partille
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad är tyngdkraft, friktion, tyngdpunkt, balans och jämvikt?

Innehåll

 

Vad ska du lära dig?

Vi undersöker begreppen tyngdkraft, jämvikt och friktion.

Vi kommer att läsa faktatexter, se filmer som beskriver begreppen och testa oss fram.

Utifrån det vi undersökt och läst om tränar vi oss på att använda begreppen och förklara deras innebörd.

Kunskapskrav

 Under arbetets gång ska du:

 • utföra enkla undersökningar
 • träna dig på att förklara begreppen tyngdkraft, jämvikt, tyngdpunkt, balans och friktion 

Bedömning/dokumentation

Vi bedömer dina förmågor under arbetets gång.

Vi bedömer din förmåga att förklara begreppen tyngdkraft, jämvikt och friktion utifrån dina undersökningar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: