👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen förr och nu

Skapad 2019-06-03 15:05 i Rindö skola Vaxholm Stad
Grundskola 4 Religionskunskap
Religioner och andra livsåskådningar är centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner förr och nu viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte

Religionskunskap är ett ämne som är viktigt för elevernas omvärldsförståelse och som kan bidra till den personliga utvecklingen. Förståelsen för omvärlden och för andra människors sätt att tänka och leva utvecklas genom att eleverna fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om samspelet mellan religion och samhälle. Förståelsen fördjupas, i detta arbete, genom att undervisningen ger kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat och påverkar det svenska samhället och dess värderingar.

 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

- se en presentation.

- samtala och diskutera.

- läsa/lyssna på berättelser från kristendomen.

 - läsa faktatexter och arbeta med texter på olika sätt så som instuderingsfrågor.

- skapa egna begreppsordlistor/sammanfattningar. 

-se film.

-Högläsa "Marias lilla åsna" 1 gång/vecka. 

 

Vecka 45-46:

- Elevernas förförståelse

Vi lär mer om Kristendom:

- Läser tillsammans texten 2.3 "Sverige blir kristet" på NE och svarar på frågorna under avsnittet 2.3.2 "Svara på frågor till texten"

- Ser en del av filmen "Religion för barn" på 3.1 på NE och samtalar om den utifrån efterföljande frågor. 

- Vi läser tillsammans texten 3.1 Kristendomens kärna och gör efterföljande Quiz. 

- ser presentationen "Kristendomen förr och nu" och börjar skriva vårt dokument om hur kristendomen betydelse, för kultur- och samhällslivet, förändras över tid. 

- Börjar skapa en begreppsordlista.

 

Vecka 47-49:

Vi lär om de kristna högtiderna Advent, Jul, Påsk, Kristi himmelfärdsdag och Pingst, varför de firas och traditioner som följer med dem genom att vi:

-Läser texten 3.4 Kristna högtider i NE och gör övningen 3.4.3 "Para ihop". Vi använder oss även av extramaterialet som hör till avsnittet. 

-Samtala om innehållet i grupper och skriv ner varför vi firar högtiderna, vilka traditioner vi har vid högtiderna och skillnader/likheter förr och nu.

Vi lär om hur kristendomens betydelse, för kultur- och samhällslivet, har förändrats över tid och varför och skriver olika exempel i flera led.

- Vi läser 8.2 Religion och samhälle och 8.3 Identitet - vem är du? på NE. Fyller på vårt dokument om hur kristendomens betydelse, för kultur- och samhällslivet,  förändrats över tid. 

- Fyller på begreppsordlistan. 

 

 

Vecka 50-51:

Du tränar på högtiderna och traditionerna och att ge enkla förklaringar till dem.

Du tränar på hur kristendomens betydelse för kultur- och samhällsliv har förändrats över tid och varför.

 

Avslutar med ett skriftligt kunskapstest om högtiderna/traditionerna, samt skriftligt eller muntligt test kring hur kristendomens betydelse för kultur och samhällsliv har förändrats över tid. 

 

Bedömning

Sker fortlöpande under arbetets gång genom samtalen och diskussionerna samt genom kunskapstestet:

-Högtiderna Jul och Påsk, varför vi firar dem, traditionerna vid dem och att ge enkla förklaringar till dem.

-Hur kristendomens betydelse, för kultur- och samhällslivet, har förändrats över tid och varför.

 

 

 

 

Kristna högtiderna jul och påsk

 

Du visar det genom att:

 

 

 

 

 

Kristendom och dess betydelse

 

 

 

Du visar det genom att:

 ___________________
 
Du kan berätta om varför vi firar de kristna högtiderna jul och påsk. Du berättar vilka traditioner som finns kring högtiden idag, (ge minst 2 exempel) och kan ge förklaring till varför traditionen finns (t.ex. att julklappar härstammar ur kungarnas gåvor till Jesus).
 
____________________
 
 
 
Eleven gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
 _____________________
 
 
 

Du berättar hur två saker var förr och jämför med hur de sakerna är nu.

 

Till exempel:

Förr var alla tvungna att gå till kyrkan varje söndag. Idag är söndagar fortfarande röda dagar i Sverige men alla måste inte gå till kyrkan då.  

 
 
_______________________
 
Du kan berätta om varför vi firar de kristna högtiderna jul och påsk. Du berättar vilka traditioner som finns kring högtiden idag, (ge minst 2 exempel). och kan ge förklaring till varför traditionen finns (t.ex. att julklappar härstammar ur kungarnas gåvor till Jesus).
 
_______________________
 
 
 
Eleven gör utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
_______________________
 
 
 

Du berättar hur två saker var förr och jämför med hur de sakerna är nu. Iminst ett av exemplen ger du en mer specifik förklaring. 

 

Till exempel:

Förr var alla tvungna att gå till kyrkan varje söndag. Idag är söndagar fortfarande röda dagar i Sverige men alla måste inte gå till kyrkan då.  

Så även om söndagen fortfarande ses som helgdagen så får nu varje person välja själv vad den vill göra med den dagen.

 
______________________
 
Du kan berätta om varför vi firar de kristna högtiderna jul och påsk. Du berättar vilka traditioner som finns kring högtiden idag, (ge minst 2 exempel). och kan ge förklaring till varför traditionen finns (t.ex. att julklappar härstammar ur kungarnas gåvor till Jesus).
 
_______________________
 
 
 
Eleven göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
_______________________
 
 
 
 

Du berättar hur två saker var förr och jämför med hur de sakerna är nu. I minst ett av exemplen ger du en mer specifik förklaring som innehåller flera led.

Till exempel:

Förr var alla tvungna att gå till kyrkan varje söndag. Idag är söndagar fortfarande röda dagar i Sverige men alla måste inte gå till kyrkan då.  

Så även om söndagen fortfarande ses som helgdagen så får nu varje person välja själv vad den vill göra med den dagen. Det gör att individen själv får bestämma mer över sin egen tid nu än vad man fick förr. Nu kan du välja att göra det som du vill med din lediga tid och inte det kyrkan bestämmer att du ska göra. Det kanske gör att människor blir gladare och mer tillfreds med sin lediga tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6