Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Year 9 Reading project - The Fault in our Stars

Skapad 2019-06-04 09:37 i Annerstaskolan Huddinge
En läsprojekt där man The Fault in our Stars av John Green. Hela klassen läser samma bok och i slutet av arbetsområdet skrivs ett uppsats på ett av två fördefinierade ämnen som tas upp i boken
Grundskola 7 – 9 Engelska
In our first project this fall we will read a novel together: John Green’s The Fault in our Stars. Some of you are probably familiar with Green already since one of the books you could choose from this spring in Swedish class was one of his other novels. There’s probably also one or two of you who have read the novel already, but probably not in English. You might also be aware that there is a movie based on the book which you might have seen.

Innehåll

The Fault in our Stars is about two teenagers who have both been diagnosed with cancer. The book’s main character Hazel does not go to regular school but in order for her to get to know other people her family forces her to go to group sessions where she and other teens talk about their struggles with cancer. Hazel is not all that happy about going but one day there is a new guy in the group who catches her interest. The guy’s name is Agustus and she quickly gets to know him better. They also quickly fall in love. But don’t be fooled into thinking that this is another happy and slightly silly love story. The novel will deal with death, the meaning of life and poses interesting questions about why we read books.

 

Since this is the first time we read a whole novel in English we will talk a lot about the story together in class. Everyone will read the same book so that we can work with it together. In class we will make sure that we follow what happens in the book but we will also of course deal with interesting and sometimes challenging questions that John Green probably wants us to think about.

 

The final assignment in the project will be to write a short essay. You will get to choose between two different topics that your teacher has decided beforehand. The essay will be important in the assessment of the project but your participation in the lessons will also be taken into account.

 

Preliminary reading schedule:

 

Friday 31/8: p. 3 - 63

Friday 7/9: p. 64 - 135

Monday 17/9 for 8B, Tuesday 18/9 for 8A: p. 136 - 208

Monday 24/9 for 8B, Tuesday 25/9 for 8A: p. 209 - 267

Monday 1/10 for 8B, Tuesday 2/10 for 8A: p. 268 - 313

 

Let’s put on our reading glasses!

 

Professor Sköldvall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: