Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntans pedagogiska planering Vt-19

Skapad 2019-06-04 09:55 i Kattfotens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1. 1 Läroplansmål- normer och värden

Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

1.2 Läroplansmål - utveckling och lärande

 

 Förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.

Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

1.3 Läroplansmål - barns inflytande

 Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

 

2.1 Planerade insatser - normer och värden

Vi vill visa vattnets betydelse för vår omvärld.

2.2 Planerade insatser - utveckling och lärande, 

Vi vill erbjuda möjligheter att utforska vatten i mindre grupper där alla kan få komma till tals, i utevistelse och i samlingar

2.3 Planerade insatser - barns inflytande,  

Låta alla barn som vill komma med förslag, tankar och ställa frågor. Vår tanke är att utforska vatten men det är barnens tankar som driver oss åt vilket håll vårt tema leder oss.

 

3.1 Förväntade effekter - normer och värden, 

Att väcka barns intresse och att de ska bli mer medvetna om vattnets betydelse.

3.2 Förväntade effekter - utveckling och lärande,

Att de i vardagen ska kunna reflektera över vad vatten är och hur viktigt det är för vårt dagliga liv.

3.3 Förväntade effekter - barns inflytande 

 De ska känna att deras tankar är viktiga och att de kan påverka sin egen situation.

 

4.1 Metodval - normer och värden

Skapande, sånger, samtal, faktaböcker, sagor, utevistelse, experiment. Genom att vara närvarande vuxna  så kan vi tillsammans med barnen få reda på vad de har tyckt har varit intressant och vad de anser de har lärt sig

4.2 Metodval - utveckling och lärande 

Skapande, sånger, samtal, faktaböcker, sagor, utevistelse, experiment. Genom att vara närvarande vuxna  så kan vi tillsammans med barnen få reda på vad de har tyckt har varit intressant och vad de anser de har lärt sig.

 

4.3 Metodval - barns inflytande 

 Skapande, sånger, samtal, faktaböcker, sagor, utevistelse, experiment. Genom att vara närvarande vuxna  så kan vi tillsammans med barnen få reda på vad de har tyckt har varit intressant och vad de anser de har lärt sig. Och genom att lyssna till barnen vad de är intresserade av för att se vart vår tema leder.

 

(Innan publicering ska allt inom parantes tas bort!)

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: