Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-06-04 10:42 i Ankarskolan Varberg
En planering som utgår ifrån Norden och Sveriges grannländer för att träna olika förmågor och färdigheter.
Grundskola 5 – 6 Geografi Svenska
Du kommer att få lära dig mer om Norden. Vi kommer att följa med Holger och Mårtensen på deras resa genom de nordiska länderna. Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med. Vi passar också på att repetera hur en karta är uppbyggd och hur man använder en karta samt att träna på att hitta olika geografiska platser på kartan. Huvudstäder, städer, berg, sjöar, och andra vatten. Självklart arbetar vi även med begrepp som vi stöter på och behöver kunna använda.

Innehåll


Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda kartan och andra geografiska källor för att hämta information
 • se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna
 • förklara och använda geografiska begrepp
 • beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap och naturresurser
 • att känna igen och skilja mellan de nordiska språken

Vi kommer att bedöma dina kunskaper:

 • om de nordiska ländernas likheter och skillnader samt deras namngeografi och olika begrepp

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • använda olika källor (kartböcker, läroböcker och internet) för att hämta information/fakta
 • titta på filmer (geografens testamente och upptäck norden)
 • digitalt -träna begrepp och namngeografi på bland annat seterra och quizlet
 • skriva texter där vi visar på likheter och skillnader mellan länderna
 • använda tabeller för att jämföra och beskriva
 • muntliga och skriftliga redovisningsformer
 • läsa och jämföra de nordiska språken

 


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: