Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga 25 kvadratmeter

Skapad 2019-06-04 14:07 i Bleketskolan Tjörn
Bostadsprojekt att bygga en modell av en bostad på 25 kvadratmeter med sovplats kökplats och ett badrum.
Grundskola 7 – 9 Teknik
Attefallshuset kom som ett politisk idé för att kunna bygga mindre bostäder på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov. Men huset behöver anmälas hos kommunen och tillhöra ett större befintligt hus. Tidigare komplementhus Friggebodar var betydligt mindre i storlek, 10 respektive 15 kvadratmeter. Du ska få testa på teknikarbetsättet skiss - ritning - modell. Att göra en skiss, ritning med digitalt verktyg för att sedan arbeta fram en fysisk modell av ett litet hus.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nt/grundskoleutbildning/teknik/introduktion/fordjupande-texter-kring-det-centrala-innehallet-1.219308

http://www.boverket.se/sv/byggande/

http://www.sketchup.com/

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Du ska fundera kring vad som är det viktigaste i ett hem. Vad kan man inte leva utan och hur får man in allt detta i ett litet hus på 25 kvadrat?

Du ska...

planera ett bygge av en modell helst digitalt

bygga en fysisk modell

göra ett skriftligt och muntlig redovisning "reklamblad" av ditt hus på 25 kvadrat

2. Förmågor att utveckla:

Vilka förmågor enligt Lgr11 ska eleverna utveckla?

 

3. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga 1
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag på lösningar
Förmåga 2
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Delmål 1 med aktiviteter
Du bygger ett hus eller en ritning och löser olika problem. T ex att sätta fasta väggar eller att dörrarna är lagom stora. Din modell eller ritning har något av Sovplats Kökplats Badrum/WC
Dokumentera hur du tänkt: Hur kan jag få plats med ett kök? Sängen blir så liten, hur ska jag lösa det?
Delmål 2 med aktivteter
Du ritar och bygger ett hus på 25 kvadratmeter Dina 25 kvadratmeter innehåller: Sovplats Kökplats Plats att umgås Badrum/WC Din ritning visar insidan eller utsidan av huset. Du har bestämt hur många cm på din modell som är 1 m i "verkligheten". T ex 5 cm = 1 m.
Din dokumentation innehåller också tankar om skisser, ritningar och din redovisning
Delmål 3 med aktivteter
Din ritning visar både utsidan och insidan av ditt hus Dina mått på ritningen och modellen är ungefärliga dvs 9,8 cm eller 9,5 cm motsvarar 10 cm exakt. Du har bestämt skala på din ritning och på modellen Du jobbar med en lösning och du prövar dig fram i det praktiska arbetet.
Du gör förbättringar av din modell och din ritning utifrån lärarens eller kamraters tips.
Delmål 4 med aktiviteter
Det går att jämföra din ritning med din modell Dina mått på ritningen är till största delen exakta. Modellens mått är ungefärliga. Du jobbar med olika lösningar och prövar dig fram för att komma fram till bästa möjliga alternativ.
Motivera i dokumentationen varför dina förändringar är förbättrningar.
Delmål 5 med aktiviteter
Dina mått på ritningen är exakta. Skalan är rätt. Modellens mått är till största delen exakta.
Du motiverar dina idéer och varför du valt dina tekniska lösningar

Tk
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Genomföra arbeten
Du bygger upp en enkel modell av ett hus på max 25 kvadrat genom att undersöka och pröva dina idéer.
Du bygger upp en utvecklad modell av ett hus på max 25 kvadrat genom att undersöka, pröva och ompröva dina idéer.
Du bygger upp en välutvecklad och genomarbetad modell av ett hus på max 25 kvadrat genom att systematiskt pröva och ompröva dina idéer.
Kunskapskrav
Dokumentera
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med din modell Du kan gör en ritning/skiss som gör att jag ungefär kan se hur ditt hus kommer att se ut.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med din modell. Du kan göra en ritning/skiss som gör att jag kan nästan exakt se hur ditt hus kommer att se ut.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med din modell Du kan göra en ritning/skiss som gör att jag kan se exakt hur ditt hus kommer att se ut.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: