Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkbruk - dialekter, slang och minoritetsspråk

Skapad 2019-06-04 15:06 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Svenska
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om svenska dialekter, vardagsspråk/slangord och vad ett minoritetsspråk är.

Innehåll

Syfte och innehåll 

Undervisningen i svenska ska bidra till att du som elev ska få möta och bekanta dig med de nordiska grannspråken samt de nationella minoritetsspråken.

Du ska få lära dig något om vilka olika slags dialekter vi har i Sverige samt även känna till något om de minoritetsspråk som finns i Sverige.

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • Titta på kartan och se de olika dialektområdena vi har i Sverige,
 • Lyssna på människor från olika dialektområden som berättar om något,
 • Läsa text om dialekter i Sverige och diskutera i helklass samt i smågrupper 
 • Arbeta med uppgifter i vår bok Klara svenskan, språklära samt Tummen upp!
 • Arbeta med webbövningar till Klara svenskan där du tränar på att känna igen olika dialekter.
 • Prata om så kallat vardagsspråk/slangord, vi läser text och diskuterar i helklass/parvis.
 • Gå igenom vilka våra nationella minoritetsspråk och vad det är för något.

Kunskapskrav

Du ska:

 • känna till våra dialektområden
 • känna igen hur en dialekt kan låta i de olika dialektområdena
 • veta vad ett nationellt minoritetsspråk är för något
 • känna till vilka våra nationella minoritetsspråk är
 • veta något om när man använder slang/vardagsspråk och när det inte passar lika bra.

 

Bedömning

Formativ

Ditt arbete bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Summativ

 Rättning och återkoppling i boken Klara svenskan, språklära och Tummen upp!samt en avslutande kunskapskontroll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska dialekter och minoritetsspråk

Svenska dialekter och nationella minoritetsspråk

Osäker
Ganska säker
Säker
Du känner till vilka dialektområden vi har i Sverige.
Du kan känna igen från vilket dialektområde en dialekt kommer.
Du vet vad ett minoritetsspråk är för något.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk.
Du känner till vad ett slangord är för något och i viket sammanhang man använder slangord/vardagsspråk.
Du känner till några slangord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: