Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskus 1 HT19-VT20

Skapad 2019-06-04 15:18 i Skulltorps skola Partille
Grundskola 1 Teknik
Vad är teknik? Teknik finns överallt! Nu ska du få vara med och upptäcka att det finns teknik i din vardag. Du ska få lära dig hur föremål fungerar och hur de används. Människor och teknik har en gemensam historia. Du ska få lära dig hur teknik utvecklats genom tiderna och om uppfinnare som skapat detta.

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Teknik

Vad ska vi lära oss?

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav längre ner i planeringen.

 • Berätta om föremål i vardagen som är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.
 • Berätta om några vanlig tekniska lösningar där människan har härmat naturen.
 • Kunna berätta om vad en dator används till och namnge några delar för inmatning och utmatning av information, exempelvis tangenter, skärm och hårddisk.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras. 

 • Vi kommer att diskutera några tekniska prylar utifrån en tidslinje: förr, nu och framtid.
 • Vi kommer undersöka vardagliga föremål.
 • Vi kommer titta på filmklipp om teknik.
 • Vi kommer att bekanta oss med skolans datorer och lära oss att logga in på en dator.

När ?

Höstterminen 2019 till Vårterminen 2020.

Varför ska vi göra det här?

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

 • Analysera hur tekniken har förändrats över tid.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Bedömning.

 

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom: 

 • din delaktighet i diskussioner, grupparbeten och när du jobbar själv.
 • din förmåga att använda tekniska begrepp.
 • din förmåga att kunna logga in på en dator. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: