Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6: Numeriska och algebraiska uttryck

Skapad 2019-06-04 20:43 i Ankarskolan Varberg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Numeriska och algebraiska uttryck

Innehåll

 

Konkretisering av mål

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i 

Numeriska och algebraiska uttryck

 • Tolka och skriva numeriska uttryck till räknehändelser.
 • Beräkna numeriska uttryck med och utan parenteser.
 • Tolka och skriva algebraiska uttryck till räknehändelser.
 • Förenkla algebraiska uttryck.
 • Beräkna uttryck för olika värden på variabler.

 

Ekvationer

 • Betydelsen av tecknen = och =.
 • Skriva ekvationer utifrån likheter.
 • Lösa och kontrollräkna ekvationer.
 • Bestämma vad x ska representera vid problemlösning med ekvation.
 • Använda ekvationer för att lösa uppgifter.
 • Välja passande ekvationer till textuppgifter.

 

Mönster och formler

 • Uppfatta och fortsätta växande mönster.
 • Beskriva växande mönster muntligt.
 • Generalisera och skriva uttryck för figuren n.
 • Använda uttrycket med n.
 • Räkna med formler och bokstäver.

 

Begrepp:

numeriska uttryck, algebraiska uttryck, variabel, kvot, täljare, nämnare, faktor, produkt, term, differens, summa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Numeriska beräkningar, Algebra

E
C
A
Begreppsförmåga
Göra ett matematiskt uttryck för hur mycket en dricka ( x kr) och två glassar (y kr) kostar
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i nya sammanhang på ett i väl fungerande sätt.
typ ex) beskriva vad som menas med 5 - a = "a mindre än 5"
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Du kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. Du kan också växla mellan olika uttrycksformer.
Problemlösnings-förmåga
använda obekanta tal i sina lösningar, göra en ekvation.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Du kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär
Metodförmåga
lösa en ekvation
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda i ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med gott resultat
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning til sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.
Resonemangs-förmåga
Samtal omkring prioriteringsreglerna
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Samtal om att göra räknehändelse till olika matematiska uttryck
Du kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra utveclade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikations-förmåga
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: