Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO

Skapad 2019-06-05 09:31 i Önnerödsskolan Härryda
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen

Innehåll

Vi har det här läsåret arbetat med att utveckla din förmåga att:

 • Jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder.
 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt.
 • Söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

  Vi har gjort det genom att arbeta med bland annat:

  Demokrati:
  Valet 2018, Där vi t.ex. undersökt:
  Hur går ett val till? Vad är en politiker? Vad betyder demokrati? Vad är en Diktatur?

  Forntiden:
  Känna till tidsbegreppen stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Kunna berätta något om hur barn, kvinnor och män levde, människans vandringar, samlande och jakt samt införande av jordbruk.

  Aktuella samhällsfrågor:
  Lilla aktuellt skola som vi tittat på och diskuterat varje vecka.

  Källkritik:
  Genom serien ”Hur vet du det” har vi undersökt vad källkritik är och hur man kan vara källkritisk genom att använda sig av frågorna;
  Hur gick det till? När kom nyheten? Vem berättade det för dig? Vad hände egentligen? Varför berättade någon det för dig?

  Vasaskeppet och Titanic:
  Genom böcker som vi läst och elevernas egna intressen har vi även tagit reda på mer om dessa skepp genom att titta på filmer och diskutera.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 6
 • Eleven kan också medverka i att beskriva demokratibegreppet, Barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: