Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommar-lek-rörelse

Skapad 2019-06-05 11:06 i Stadsskogenskolans fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Under sommarlovsperioden v 25-33 fokuserar vi fritidshemmets arbete på lek och rörelse. Vi vistas mycket utomhus, både på skolans gård och i skogen. Vi vill utveckla elevernas rörelseglädje, de ska få kunskaper om naturorientering, allemansrätten samt kännedom om några blommor och träd.

Innehåll

När man rör sig mycket och utmanas i olika fysiska miljöer skapar man förutsättningar för välmående och lägger grunden till en god hälsa.

Att utveckla sin motoriska förmåga skapar förutsättningar för ökad självkänsla, gemenskap, rörelseglädje och välmående. 

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Natur och samhälle

 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

 

Inför utvärdering

 

 • vi samtalar och instruerar barnen före och efter lekar och idrotter .Vi igår igenom vad vi lärt oss ,något vi kan förändra ,och utveckla vidare.

 

Aktivitet

 • Vi kommer pröva olika idrotter, danser och lekar .
 • Vi kommer titta på koreografier via dator och iPad 
 • Vi går till skogen ofta där vi leker och tränar grovmotorik och naturorientering
 • Vi använder digitala verktyg för att dokumentera aktiviteter och utveckling.
 • Vi använder oss av skapande processer, drama och samtal kring de olika aktiviteterna.
 

Ansvariga

 • Pedagogerna har huvudansvaret för arbetsområdet. De äldre eleverna kommer att tilldelas visst gruppansvar efter förmåga.

Dokumentation och uppföljning

 • vi samtalar och instruerar barnen före och efter lekar och idrotter .V igår igenom vad vi lärt oss ,något vi kan förändra ,och utveckla vidare.
 • vi dokumenterar vår verksamhet med iPad 
 • vi visar upp danser vi lärt oss 
 • bild och formskapande

  

 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN. Om ni väljer att ta med något från kap 1 och 2 eller andra delar i läroplanen kan ni enkelt koppla dessa med hjälp av ikonen nedan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: