Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Låtskrivande

Skapad 2019-06-05 17:41 i Stadsskogenskolan Alingsås
Låtskrivande åk 5
Grundskola 5 Musik
Under en del av vårterminen har ni jobbat med låtskrivande i mindre grupper. Målet som vi strävade mot har varit att sätta ackord till 8 takter vers och 8 takter refräng, och att skriva en text med melodi och rytm som passar till. I matrisen här nedanför kan du se vilka av dessa delar som du och din grupp redovisade: 1. vers 2. refräng 3. text med passande rytm 4. text med passande melodi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Låtskrivande

Inte något resultat
Vers
Refräng
Text med rytm
Text med melodi
Arbetet med låtskrivande har varit svårt och gruppen har inte redovisat något resultat.
Du och din grupp har skrivit en låt med en vers.
Du och din grupp har skrivit en låt med en refräng.
Låten har en text med passande rytm.
Låten har en text med passande melodi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: