Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela gitarr och ukulele

Skapad 2019-06-07 09:48 i Storkskolan Sjöbo
Eleverna arbetar med att utveckla sina färdigheter på gitarr, trummor, bas och piano. Målet är att eleverna så småningom ska kunna använda sina kunskaper för att musicera tillsammans med andra.
Grundskola 4 – 6 Musik
Eleverna kommer att bekanta sig med instrumenten samt utveckla sina färdigheter på gitarr och ukulele Målet är att eleven så småningom ska kunna använda sina kunskaper för att musicera tillsammans med andra.

Innehåll

Konkreta mål spel på gitarr och ukulele

Ni kommer att öva på att byta mellan 2-3 olika ackord på ukulele och gitarr.

Hur ska vi lära

Huvuddelen av tiden ska användas till att öva på att spela.

-Övning på ackordinstrument.
-Eleverna hjälps åt och och lär av varandra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Musik - Musicerande

Behöver utvecklas
1
2
3
Gitarr Ackord
Du behöver träna mer på ackord.
Du kan med viss tajming spela några ackord.
Du kan spela gitarr och byta ackord med flyt.
Du kan spela gitarr med god tajming och byter mellan flera ackord, med flyt.
ukulele Ackord
Du behöver träna mer på ackord.
Du kan med viss tajming spela några ackord.
Du kan spela ukulele och byta ackord med flyt.
Du kan spela ukulele med god tajming och byter mellan flera ackord med flyt.
Arbetsinsats.
Arbetar och är aktiv korta stunder
Arbetar och är aktiv merparten av tiden
Är aktiv och arbetar hela tiden och utnyttjar tiden på ett bra sätt
Är aktiv och arbetar effektivt och reflekterar över vad som har gjorts
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: