Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och kälkritik

Skapad 2019-06-07 10:44 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
Syftet med detta är att ni, enligt Lgr 11, ska ges möjlighet att "utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter genom skilda medier", "utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra", "kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter" samt "utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor". Ni ska också genom undervisningen utveckla era förmågor att: - formulera er och kommunicera i skrift (sv/sva) - anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (sv/sva) - välja och använda språkliga strategier (sva) - urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (sv/sva) - söka information från olika källor och värdera dessa (sv/sva)

Innehåll

 

 

Period 

v. 35 - 45

 

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 •     ha genomgångar och diskussioner om olika sorters media samt deras syfte och roll i samhället
 •     ha genomgångar om olika tidningstexters syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
 •     ha genomgångar och diskussioner om källkritik
 •     läsa olika typer av tidningstexter: artiklar, notiser, reportage, insändare
 •     skriva olika typer av tidningstexter: artiklar, notiser, reportage, insändare
 •     tillverka en löpsedel där text och bild kombineras
 •   

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

ska du:

 •     kunna känna igen och urskilja de olika litterära genrer som förekommer i en tidning utifrån syfte, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
 •     kunna skriva olika tidningstexter utifrån dess typiska innehåll, uppbyggnad och språkliga drag
 •     ha tränat på att ge och ta emot respons i responsgrupper
 •     kunna bearbeta de texter du skriver genom att göra aktiva val i skrivprocessen
 •     ha tränat på att välja ut olika källor och pröva deras tillförlitlighet genom ett källkritiskt förhållningssätt

 

Utvärderingsformer 

 •     reflektionsfrågor
 •     individuella skrivuppgifter
 •     multimodalt arbete (hur text och bild samspelar)
 •     kamratrespons
 •     självbedömning

 

Preliminär veckoplanering 

v. 35 genomgång och diskussion om massmedias funktion och roll i samhället samt källkritik

v. 36 genomgång om olika tidningstexttyper

v. 37 - 40 vi skriver olika typer av tidningstexter

v. 41 vi gör en löpsedel

v.42 kamratrespons

v.43 självbedömning

v.44 lov

v.45 utställning av tidningstexter och löpsedlar

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  C 9
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: