Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grupp 12: Samhällskunskap åk 9: Mänskliga rättigheter

Skapad 2019-06-07 11:08 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
Syftet med detta moment är att ni ska bli medvetna om de mänskliga rättigheterna och öva er förmåga att reflektera över hur de efterlevs i Sverige och i världen.

Innehåll

Period för arbetsområdet: V. 10-14.

Arbetssätt: 

1. Undersöka de mänskliga rättigheternas innehåll.
2. Lära er om bakgrunden till de mänskliga rättigheters uppkomst.
3. Lära er om hur olika organisationer arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna.
4. Parvis undersökning om hur de mänskliga rättigheterna följs i olika länder och vilka hinder det finns för att de inte följs
(ett land per par). 
5. Redovisning

Centralt Innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde

Efter detta moment är målet att ni ska ha en förståelse för varför de mänskliga rättigheterna finns och vad dessa rättigheter innebär.
Ni ska även känna till hur olika organisationer arbetar med att främja de mänskliga rättigheter och hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Utvärderingsformer
Under arbetet med era undersökningar kommer ni att föra anteckningar på Teams. Läraren kommer under processens gång att ge kommenterar för att stödja er arbetsgång. I slutet av momentet kommer ni att hålla i powerpoint-presentation i helklass (5-10 min) där ni redogör för hur de mänskliga rättigheter följs/kränks i de land ni blivit tilldelade, och vad detta kan bero på. Efter redovisningar ska ni även beredda på att svara på frågor från klasskamrater och lärare.

Preliminär veckoplanering
v. 10. Punkt 1 och 2.
v. 11. Punkt 2 och 3.
v. 12. Punkt 4.
v. 13. Punkt 4.
v. 14. Punkt 5.

Matriser

Sh
Grupp 12: Samhällskunskap åk 9: Mänskliga rättigheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mänskliga rättigheter
  • Sh  E 9
  • Sh  C 9
  • Sh  A 9
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Undersöka samhällsfrågor
  • Sh  E 9
  • Sh  C 9
  • Sh  A 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: