Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering, musik/sång och spel, åk 4, 2018-2019

Skapad 2019-06-07 11:49 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Musik
Sång och spel på ackordinstrument, elbas och trummor.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i musik syftar till att du ska få utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i olika musikaliska sammanhang, både genom att själv spela och sjunga och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska också ge dig möjlighet att utveckla en tilltro till din egna förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla din musikaliska kreativitet. 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller. 
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar

Så här kommer vi att arbeta

 • Sjunga olika typer av sånger på varierande sätt 
 • Lära oss grunderna i spel på ackordinstrument som piano och gitarr samt ackompanjera varandra genom att sjunga och spela i ensemble 
 • Lära oss grunderna i spel på elbas
 • Lära oss grunderna i spel på slagverk
 • Öva oss att läsa av ackordbeteckningar samt spelscheman för att kunna spela tillsammans. 

 Det här kommer vi att bedöma:

Din förmåga att:

 • delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd 
 • spela en enkel anpassad bas- och slagverksstämma.
 • ackompanjera på ackordinstrument
 • sjunga eller spela på något instrument med timing

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: