👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsresorna

Skapad 2019-06-07 13:16 i Fontinskolan Kungälv
En planering om kolonisering och upptäcktsresor samt rasismens historia med tillhörande lärandematris.
Grundskola 4 – 5 Historia
Från början av 1400-talet och en bit in på 1700-talet gjorde européerna upptäcktsresor till nya platser i världen, vilket bland annat ledde till att den tidigare bilden av världen förändrades. Mötena med nya kulturer och människor var dock inte alltid fredliga.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

 *  Några av de europeiska upptäcktsresorna samt deras orsaker, konsekvenser och betydelse. 

*  Hur historiska personer och händelser under denna tidsperiod har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider

*  Vad kolonialism är

*  Två exempel på världsbild (heliocentrisk och geocentrisk)

*  Kyrkans makt under denna tid

*  Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

*  Söka information och värdera källor

 

Begrepp:

upptäcktsresa

navigera

flotta

armada

världsbild

heliocentrisk

geocentrisk

koloni/kolonialism

erövra

slavar

slavhandel

jämlikhet

respekt

 

 Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Söka information och värdera källor

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera och se likheter, skillnader och konsekvenser

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi arbetar med begreppen

 

 Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

 * På lektioner vid genomgångar/diskussioner/förhör/förtest

* Med ett avslutande test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Upptäcktsresorna

Upptäcktsresorna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsbild
Du berättar om hur man trodde att världen såg fram till 1400-talets slut.
Jag berättar att de trodde att jorden var platt förr i tiden och att man inte hade sett hela världen än.
Jag berättar att de trodde att jorden var platt förr i tiden och att man inte hade sett hela världen än utan bara Europa, Asien och norra Afrika än så länge.
Jag berättar att de trodde att jorden var platt förr i tiden och att man inte hade sett hela världen än utan bara Europa, Asien och norra Afrika än så länge. Du förklarar begreppen geocentrisk och heliocentrisk världsbild.
Upptäcktsresor
Du förklarar vad upptäcktsresor är och varför man åkte på dessa.
 • Hi  4-6
Jag förklarar vad upptäcktsresor är och ger minst ett exempel på varför man åkte på dessa.
Jag förklarar vad upptäcktsresor är och ger minst två exempel på varför man åkte på dessa. Jag visar också på en karta minst ett exempel på vart man åkte.
Jag förklarar vad upptäcktsresor är och ger minst tre exempel på varför man åkte på dessa. Jag visar också på en karta minst två exempel på vart man åkte.
Konsekvenser
Du förklarar vilka betydelser och konsekvenser upptäcktsresorna kunde få.
 • Hi  4-6
Jag berättar om minst en Upptäcktsresa och minst en betydelse/konsekvens.
Jag berättar om minst två Upptäcktsresor och minst två betydelse/konsekvenser.
Jag berättar om minst tre Upptäcktsresor och minst tre betydelser/konsekvenser.
Personer
Du berättar om personer under tidsperioden.
 • Hi  4-6
Jag berättar om minst en person under tidsperioden.
Jag berättar om minst två personer under tidsperioden.
Jag berättar om minst tre personer under tidsperioden.
Ord och begrepp
Du kan viktiga ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, samtala och skriva om den historiska tidsperioden. upptäcktsresa, navigera, flotta, armada, världsbild, heliocentrisk, geocentrisk, koloni/kolonialism, erövra, slavar, slavhandel, jämlikhet, respekt
 • Hi
Jag visar att jag kan några begrepp genom att jag kan koppla ihop begrepp med rätt förklaring.
Jag visar att jag kan flera begrepp genom att jag kan begreppen när jag hör förklaringen samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Jag visar att jag kan begreppen genom att jag kan förklara dem samt använda mig av begreppen på rätt sätt.
Information och källor
Du kan söka information från olika källor källkritiskt.
 • Hi
Jag söker information från någon källa och motiverar varför jag väljer just denna källa.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor.
Jag söker information från olika källor och motiverar varför jag väljer just dessa källor utifrån trovärdighet och relevans.