Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall planering förskola +planeringsunderlaget

Skapad 2019-06-07 13:22 i Dahlgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Här skriver du en kort presentation an planeringen

Innehåll

 

Bakgrund - Vad?

 

Valt fokus. Vilket är lärandeobjektet? Beskriv vilket ämnesinnehåll verksamheten ska erbjuda barnet i förhållande till barnets perspektiv, intresse och erfarenhet. 

 

 

Syfte och mål - Varför?

Använd läroplanen, ange lärandeteoretiska utgångspunkter och erfarenheter av tidigare dokumentationer, planering/utvärdering. 

 

Metod - Hur?

Beskriv och motivera vald strategi (tillvägagångssätt, gruppstorlek, miljö, begrepp, material o.s.v.) samt dokumentationsmetod.

Hur förbereder vi barnen? Hur inspirerar och utmanar vi barnen?

Vilka frågor ställer vi? Vilket material ska vi använda och hur ska det introduceras?

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid utvärdering och utveckling av arbetet utgår vi från följande punkter:

Analysera och reflektera över:

- förhållningssätt

- innehåll

- genomförande

Samt dess konsekvenser för verksamheten i relation till barns lärande.

- Beskriv nya utmaningar utifrån de didaktiska frågorna: vad, hur och varför.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: