Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-06-08 11:01 i Lillegårdsskolan Partille
I geometrikapitlet lär vi oss olika geometriska former, övar på att mäta och rita vinklar med gradskiva och rita cirklar med passare.
Grundskola 5 Matematik
I geometrikapitlet lär vi oss olika geometriska former, övar på att mäta och rita vinklar med gradskiva och rita cirklar med passare.

Innehåll

 

 

 

Beskrivning av arbetsområde

 

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

 

Mål

 

Du kommer utveckla kunskaper och förmågor att lösa geometriska problem. Du kommer få en ökad förståelse för geometrins betydelse för samhället.

 

Undervisning och arbetsformer

 

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5a, problemlösning, Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

 

Du kommer att få undervisning om:

 

            

 

 • Geometriska objekt
 • Konstruktion av geometriska objekt
 • Omkrets, radie och diameter
 • Geometrisk problemlösning
 • vinklar, vinkelsummor och enklare ekvationer

 

 

 

Hur går bedömningen till?

 

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete m h a återkommande diagnoser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: